USA XTREMERUN za 45 dní
5300 km + / 3293 míl + september - október 2010
San Francisco - Washington D.C.

prezentacia v PDF formáte

   
UKONČENIE expedície Xtremerun Across USA 2010 !!!
 
O 00:45 hod. miestneho času ohlasujeme ukončenie behu USA 2010 v Las Vegas
zo zdravotných a logistických dôvodov.
Bolo ubehnutých 606 míľ (975 km). Beh trval 15 dní a 18 hodín.
 
ĎAKUJEME sponzorom, rodine, priateľom a všetkým čo nám držali palce.
Viac informácií poskytneme po prílete.
 
Jozef a Matúš 
 
 
 
 
     TOP expedície:
 
    > najrýchlejšie prebehnutie USA, vytvorenie svetového rekordu
    > denne 3 x maratón (42,190 km)
    > 1. prebehnutie severného kontinentu Ameriky Slovákom
    > prebehnutie cez 13 krajín USA
    > prebehnutie 4 časových pásiem
    > geografia: Sierra Nevada, Rocky Mountains, Death Valley, Apalačské vrchy
    > teplota ovzdušia cca. 0 °C až + 60 °C

    Jozef Rajchl a spreivodný tím

    BRATISLAVA – ATÉNY – PEKING 2008,
    Transkontinentálny beh: „Ázia po vlastných 2008“, 150 dní a 12 hodín, 12 024 km behom + (0,7 km trajekt
    cez Dunaj, 24 km autom, 10 km vlakom)
    ACROSS EUROPE 2005, Helsinky (FN) – Tariffa (ESP), 5239 km, 59 dní 21 hod. 50 min.
    ACROSS SLOVAKIA 2004, 575 km za 6 dní (144 hodín)
    “CHARITY RUN 2008“ 2008
    Bratislava OC AVION, 725 km za 7 dní na bežiacom páse
    Libyan Challenge 2009
    Účasť 1. Slováka na púštnom ultrabehu, úspešné dobehnutie - 76. miesto
    Medzinárodné majstrovstvá v Behu na 12 hodín, 2007
    111,803 km na 12 hodín, 2. miesto, Brno, Česká republika
 

    Ciele a vízia

    Vytvorenie slovenského a medzinárodného rekordu (SLOVENSKÁ KNIHA
    REKORDOV, BOOK OF ALTERNATIV REKORDS, GUINESS REKORDS)
    kategória najrýchlejšie prebehnutie medzi mestami San Francisco – Washington D.C.
 
    Prezentácia ultrabehov medzi širokou verejnosťou
    Natočenie kvalitného dokumentárneho filmu „USA XTREMERUN IN 45DAYS“
    a obyčajný svet obyčajných ľudí
    Prezentácia Slovenska ako destinácie ideálnej na rozvoj športu. Premietanie
    DVD o Slovensku, printové materiály
 
 
    Hlavný itinerár
 
    Názov: expedícia „USA XTREMERUN in 45 DAYS“ Termín: 10. september – 27. október 2010
    Celková vzdialenosť: 5000 km - 5300 km podľa dostupných mapových podkladov a gps zariadení
    Charakter: individuálny beh - (sólo –run) s podporným tímom
    ŠTART: 06.00 hod., 10. september 2010 – od mostu Golden Gate v San Franciscu , California, USA
    CIEĽ: ? ?.?? Hod. 27. (28.) október 2010 - Biely Dom Washington D.C. , Maryland, USA
    LIMIT : 42 (45) dní
    Časová kalkulácia: max. 126 km = 24 hod. 3 x maratón
 
   
    Účastníci
 
    1 hlavný bežec 1 zdravotník /cyklista, masér, kuchár/ 1 vodič (technická podpora/ fotograf (kameraman))
    V priebehu expedície sa budú pridávať dobrovoľní bežci z ostatných štátov na dobrovoľne dlhé úseky.
    Organizátor nedokáže, a ani nezodpovedá za bezpečnostné a zdravotné okolnosti možných doprovodných
    športovcov v danej krajine.
 
 
    Profil trate:
 
    13 štátov USA asfalt a cesty I. II a III. triedy, Pohorie  Sierra Nevada, Death Valley, Rocky Mountains,
    Apalačské vrchy
 
 
    California - San Francisco Golden Gate Bridge – San Francisco Centrum -
    Oakland – Modesto - Groveland – June Lake – Bishop – Big Pine – Cartago -
    Panamint Springs – (Death Valley) Furnace Creek – Death Valley Jct. - Shoshone –
    Nevada – Mountain Springs – Paradise – Las Vegas - Henderson – Overton -
    Arizona - Littlefield – Utah – St. George – Kanab - Arizona - Fredonia – Page –
    Kayenta – Mexican Water – Colorado - Cortez – Durango – Pagosa Springs –
    South Fork – De Norte – Alamosa – Walsenburg – La Junta – Las Animas – Bristol –
    Granada – Holly - Kansas – Syracuse – Lakin – Garden City – Cimarron – Dodge
    City – Kinsley – Belpre – Sylvia – Hutchinson – Burrton – Newton – Florence –
    Strong City – Emporia – Burlingame – Olathe – Kansas City - Missouri -
    Warrensburg – Sedalia – Tipton – Jefferson City – Kirkwood – St. Luis Illinois
    Sandoval – Salem - Flora – Olney – Lawrenceville – Indiana – Washington –
    Bedford – Seymour – Versailles – Ohio - Cincinnati – Hillsboro – Chillicothe – Mc
    Arthur – Vienna -Parkersburg – West Virginia – Clarksburg – Grafton – Romney –
    Virginia – Winchester – Arlington – Washington D.C.
 
 
   
    Ciele expedície:
    Zbierka pre nákup prístroja pre potreby Neurologického odd., Fakultnej nemocnice na Kramároch
    Vytvorenie slovenského a medzinárodného rekordu (SLOVENSKÁ KNIHA REKORDOV,
    BOOK of ALTERNATIV REKORDS, GUINESS REKORDS) v Najrýchlejšom prebehnutí USA
    na trase San Francisco – Washington D.C.
    Prezentácia Slovenska a slovenského športu
    Zatraktívnenie ultrabehov medzi širokou verejnosťou nie len na Slovensku
    Natočenie dokumentárneho filmu
 
 
    Organizátor:
 
    XTREMERUN Devínska Nová Ves o.z.
    Novoveská 10, 841 07 Bratislava / Slovensko
    IČO: 37927370
    Bank. spojenie: SLSP
 
    Hlavní organizátori:
 
    Mgr. Jozef Rajchl rajchl@tikdnv.sk, jozef@rajchl.sk, +421949 124 131
    Martin Domček martin@mojdomcek.sk
 
    Finančné zabezpečenie:
 
    Prostredníctvom finančných a vecných sponzorských darov od fyzických a právnických osôb, vlastné
    finančno-materiálne zdroje.
   
    Medializovanie podujatia:
    Počas pripravovaných podujatí v roku 2010 – SKY RUN, 12 hodinový Výšľap na Devínsku Kobylu a
    po dobehnutí projektu CHARITY RUN II.
   
    Pred štartom 3 dni pred odletom sa uskutoční tlačová beseda so zástupcami médií - SK i zahraničnými.
    Expedícia bude denne aktualizovaná na domovskej stránke, Facebooku, stránkach mediálnych
    partnerov, stránkach sponzorov, priebežné natáčanie dokumentu pre TV. Tlačová beseda po dobehnutí
    na zastupiteľstve SR v USA a po dolete do Bratislavy.
 
 
    Technické zabezpečenie:
   
    Bude k dispozícií v zapožičanom aute, na bicykli, aj samotný bežec bude využívať technické pomôcky
    pre presnú lokalizáciu, vzájomnú komunikáciu i komunikáciu s vonkajším prostredím. Ide o GPS, GSM
    prístroje, krátkovlnné vysielačky, notebook, kamera, fotoaparát a pod.
    Cestná bezpečnosť účastníkov na území USA bude zabezpečená poskytnutím informácii o konaní
    projektu všetkým 13 štátom (prostredníctvom národných a regionálnych médií, športových klubov) na
    príslušné dopravné policajné orgány.
    Servisné vozidlo bude čakať vo väčších obciach a mestách po celej dĺžke trate. Počas behu nebude
    narušená ani žiadnym spôsobom obmedzovaná cestná premávka na uvedených komunikáciách
    a budú sa dodržiavať bezpečnostné opatrenia danej krajiny USA. Cyklista jazdí v jednom rade za
    bežcom pri krajnici v pravom jazdnom pruhu a obaja budú označení reflexným i svetelným značením
    (ktoré sa nezhoduje s označením polície, armády, záchran. služby, hasičov, ochran. služby).
    Budú sa využívať cesty I., II. a III. triedy, poľné cesty, cesty pre cyklistov.
 
 
    Rôzne:
 
    Pretekár i účastníci podujatia sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo. Podujatie sa bude konať za
    každého počasia. Všetci aktéri štartujú zdraví na čestné prehlásenie, po povinných očkovaniach,
    so zdravotnými a cestovným poistením a na lekárske potvrdenie! ! !
    Svojim podpisom potvrdzujem, že počas prípravy, ako i počas športového podujatia som nepoužil
    a nepoužijem žiadne nedovolené, či zakázané látky pre dosiahnutie lepšieho športového výkonu.
    Svojim podpisom taktiež potvrdzujem, že počas trate nepoužijem žiadny iný spôsob presunu smerom
    k cieľu, iba pomocou chôdze, atletickej chôdze (rýchlo chôdze) a behu bez použitia Nordwalkingových
    palíc!
    Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny. O prípadnej zmene trasy bude verejnosť oboznámená,
    najneskôr do 24 hod. prostredníctvom webov. Na webe bude počas konania podujatia vytváraná
    každodenná aktualizácia (i počas prípravy).
    Sponzori, mediálni partneri a ostatné média, budú pozvané na tlačovú besedu 3 dni pred odletom   
    t.j 8 septembera 2010
 
 
    prezentacia v PDF formáte
 
    Mgr. Jozef Rajchl
    XTREMERUN
    Devínska Nová Ves o.z
    Slovensko